Związek kohabitacyjny jest bardzo popularną relacja międzyludzką w ostatnim czasie. Coraz więcej par, decyduje się na taką formę związku, ponieważ nie wymaga ona zalegalizowania. Czym jest związek kohabitacyjny i kogo on dotyczy?

Co to jest związek kohabitacyjny?

Tak naprawdę, związek kohabitacyjny nie posiada jednoznacznej definicji. Określany jest jako związek dwóch osób o przeciwnej płci, które wspólnie zamieszkują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Warto również dodać, iż w takim związku również jest mowa o więzi uczuciowej oraz wspólnym i stałym współżyciu. Potocznie taki związek określany jest jako „życie na kocią łapę”. Związek kohabitacyjny jest po prostu wspólnym życiem bez „papierka małżeńskiego .

Skąd się wzięła nazwa?

Nazwa związku kohabitacyjnego pochodzi z łaciny, a konkretnie od następujących słów:

 • co” – razem
 • habitare” – mieszkać

Jak sama nazwa łacińska sugeruje, taki związek oznacza wspólne mieszkanie. Znaczenie słów  może wskazywać nam również, iż jest to forma „niezatwierdzonego oficjalnie małżeństwa” . W Polsce taki związek zazwyczaj nazywany jest konkubinatem, jednak ten z łaciny oznacza:

 •  „Concubitus” – czynność wspólnego leżenia – dokładniej stosunek seksualny

Do niedawna kohabitacja jak i konkubinat, uważane było za coś nieodpowiedniego, i kojarzyło się głównie z ludźmi z niższych sfer. Obecnie nastąpiła znacząca zmiana poglądu na temat tego typu związku. Są one coraz bardziej popularne, nie tylko wśród osób młodych, czy osób po różnych przejściach miłosnych.

Bardzo często związki kohabitacyjne są pewnego rodzaju próbą, przed wspólnym dalszym i zalegalizowanym aktem małżeńskim życiem. Warto wspomnieć również, iż zdecydowanie więcej takich związków jest tworzonych w dużych miastach. W małych miasteczkach czy wsiach, jeszcze kładziony jest nacisk na to aby narzeczeństwo, razem zamieszkało dopiero po ślubie.

Prawo Polskie a związek kohabitacyjny

Prawo Polskie związek kohabitacyjny, uważa za taki sam jak konkubinat – czyli prawnie nie zatwierdzony. Wiąże się to ze sporymi problemami dotyczącymi na przykład dziedziczenia czy uzyskania podstawowych informacji od lekarza.  Związek kohabitacyjny wiąże się również:

 • Brakiem możliwości wspólnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Po śmierci jednej strony nie można dziedziczyć majątku (dziecko może)
 • Nie można stworzyć wspólnoty majątkowej – można dzielić tylko współwłasność
 • W szpitalu czy na poczcie konieczne będzie upoważnienie do uzyskania informacji czy korespondencji
 • Brak świadczenia alimentacyjnego oraz renty
 • Brak możliwości wspólnego kredytowania

Kohabitacja i jej różne formy

Podział Haskey’a określa aż 4 formy związku kohabitacyjnego:

 • Młodzieńcza pierwsza kohabitacja
 • Przedmałżeńska kohabitacja
 • Pozamałżeńska kohabitacja
 • Kohabitacja ponowna

Podsumowując, związek kohabitacyjny nie ma przywilejów prawnych tak jak związek małżeński. Oczywiście można w jakiś sposób prawnie zabezpieczyć drugą osobę ze związku, spisując odpowiednie akty notarialne. Warto pamiętać również iż, taki związek , nie może również być krótki, a z założenia ma być trwały i funkcjonować w pełni na uczuciach, obowiązkach oraz trwałej relacji seksualnej.

Comments are closed.